มอธทองเฉียงพร้าขีด
  • ชื่ออื่น : –
  • ชื่อสามัญ : Military Dysphania Moth
  • ชื่อวิทยาศาสตร์ : Disphania militaris
  • ชื่อวงศ์ : Geometridae

ลักษณะ
  ปีกบน ปีกคู่หน้าจากโคนปีกถึงกลางปีกมีสีเหลือง ที่เหลือเป็นสีน้ำเงิน และมีแต้มสีขาวบนสีน้ำเงิน ปีกคู่หลังมีสีเหลืองและมีแต้มสีน้ำเงินประปราย ขอบปีกมีสีน้ำเงิน
  ปีกล่าง คล้ายปีกบน

ถิ่นอาศัย
  ป่าเบจพรรณ, ป่าดงดิบ

สถานภาพ
  พบบ่อย

บรรณานุกรม 
  เกรียงไกร สุวรรณภักดิ์. (2559). คู่มือแมลง. กรุงเทพฯ: สารคดี.

กลับไปยังหน้าหลัก ความหลากหลายทางชีวภาพสัตว์

(Biodiversity of Animals Database)
ฐานข้อมูลพันธุ์สัตว์ชนิดต่างๆ ที่พบได้ในอุทยานพฤกษศาสตร์