อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน หน่อพันธุ์กล้วย แก่กรมทหารราบที่ 15 ค่ายวชิราวุธ
อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน หน่อพันธุ์กล้วย แก่กรมทหารราบที่ 15 ค่ายวชิราวุธ

Walailak Botanic Park has supported banana shoots for the 15th Infantry Regiment, Wachirawut Camp.

On May 27, 2021 Asst. Prof. Dr. Rungrawee Chitphakdi, Director of the Botanical Park Delivered 52 banana shoots (26 species) to the 15th Infantry Regiment, Wachirawut Camp, Nakhon Si Thammarat.
With Lieutenant Arthit Cantik, the representative to receive the aforementioned banana shoots from banana collection plots. In honor of Somdej Phra Kanitthathirat Department of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn Due to the work in response to the Royal Initiative Project of the Ministry of Public Health, the Botanical Park Courtesy to mow the grass in the area of ​​the species collection plot, 2 jobs, Botanical Park Thank you to the 15th Infantry Regiment for this opportunity.

Facebook Comments Box