ข่าว

ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 อุทยานพฤกษศาสตร์ ได้จัดค …

ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 Read More »

โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภาย …

โครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ Read More »

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 อุทยานพฤกษศาสตร์ ได้จัดกิจกร …

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี Read More »

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานและฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล.

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานการฝึกอบ …

สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชม และศึกษาดูงานศูนย์ประสานงานและฝึกอบรม อพ.สธ.-มวล. Read More »