ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนบ้านเขาวัง

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561 อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิ […]

Read More ค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนบ้านเขาวัง
สิงหาคม 24, 2561

ประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคา 2561 คณะทำงานมหาวิทยาลัย […]

Read More ประชุมเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๖ ในปี พ.ศ.๒๕๖๓
สิงหาคม 17, 2561

พิธีเปิด การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่น ๑๒/๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช […]

Read More พิธีเปิด การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่น ๑๒/๒๕๖๑
สิงหาคม 17, 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี

เจ้าหน้าที่อุทยานพฤกษศาสตร์ รวมเดินทางศึกษาดูงาน ร่วมกั […]

Read More มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ศึกษาดูงานการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาค ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
กรกฎาคม 13, 2561

ม.วลัยลักษณ์ รวมพลังกับชาวนคร ปลูกต้นไม้ปฐมฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย อุทยานพฤกษศาสตร์และศูนย์สมาร์ […]

Read More ม.วลัยลักษณ์ รวมพลังกับชาวนคร ปลูกต้นไม้ปฐมฤกษ์ เฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐
มิถุนายน 22, 2561

อุทยานพฤกษศาสตร์ ร่วมออกบูธในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลา

   เมื่อวันที่ 13 ถึง 19 มิถุนายน อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาว […]

Read More อุทยานพฤกษศาสตร์ ร่วมออกบูธในงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ภูมิภาค ภาคใต้ จังหวัดสงขลา
มิถุนายน 20, 2561

เปิดบริการแล้ว! ลานกางเต็นท์ อุทยานพฤษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของธรรมชาติริมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

อุทยานพฤกษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดให้บริการลานกางเต็นท์ […]

Read More เปิดบริการแล้ว! ลานกางเต็นท์ อุทยานพฤษศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามของธรรมชาติริมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่
พฤษภาคม 10, 2561