ประชุมคณะครูโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4

0131

คณะครูโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๔ ใช้พื […]

Read More ประชุมคณะครูโรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 4
สิงหาคม 28, 2560

อุทยานพฤกษศาสตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนวัดเทวดาราม

0104

วันที่ ๔ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ อุทยานพฤกศาสตร์ มหาวิทยาลัยว […]

Read More อุทยานพฤกษศาสตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนวัดเทวดาราม
กรกฎาคม 6, 2560

กิจกรรมโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

089

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ วิทยากรภายในหน่วยงานอุทยาน […]

Read More กิจกรรมโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มิถุนายน 30, 2560

อุทยานพฤกษศาสตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนวัดเทวดาราม

048

วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ อุทยานพฤกศาสตร์ มหาวิทยาลั […]

Read More อุทยานพฤกษศาสตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนวัดเทวดาราม
มิถุนายน 30, 2560

อุทยานพฤกษศาสตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนวัดเทวดาราม

047

วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ อุทยานพฤกศาสตร์ มหาวิทยาลั […]

Read More อุทยานพฤกษศาสตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนวัดเทวดาราม
มิถุนายน 30, 2560

อุทยานพฤกษศาสตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนวัดเทวดาราม

045

อุทยานพฤกศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทค […]

Read More อุทยานพฤกษศาสตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนวัดเทวดาราม
มิถุนายน 28, 2560

อุทยานพฤกษศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการวันทะเลโลกปากนคร

013

“ทช. ร่วมหน่วยงานในพื้นที่จัดงานวันทะเลโลกปากนคร& […]

Read More อุทยานพฤกษศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการวันทะเลโลกปากนคร
มิถุนายน 27, 2560

รับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4

04.1

  อุทยานพฤกษศาสตร์ กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบั […]

Read More รับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการนักพฤกษศาสตร์รุ่นเยาว์ รุ่นที่ 4
มิถุนายน 21, 2560