กิจกรรมโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

089

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ วิทยากรภายในหน่วยงานอุทยาน […]

Read More กิจกรรมโรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มิถุนายน 30, 2560

อุทยานพฤกษศาสตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนวัดเทวดาราม

048

วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ อุทยานพฤกศาสตร์ มหาวิทยาลั […]

Read More อุทยานพฤกษศาสตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนวัดเทวดาราม
มิถุนายน 30, 2560

อุทยานพฤกษศาสตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนวัดเทวดาราม

047

วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ อุทยานพฤกศาสตร์ มหาวิทยาลั […]

Read More อุทยานพฤกษศาสตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนวัดเทวดาราม
มิถุนายน 30, 2560

อุทยานพฤกษศาสตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนวัดเทวดาราม

045

อุทยานพฤกศาสตร์ ร่วมกับศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทค […]

Read More อุทยานพฤกษศาสตร์ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ให้กับโรงเรียนวัดเทวดาราม
มิถุนายน 28, 2560

อุทยานพฤกษศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการวันทะเลโลกปากนคร

013

“ทช. ร่วมหน่วยงานในพื้นที่จัดงานวันทะเลโลกปากนคร& […]

Read More อุทยานพฤกษศาสตร์ร่วมจัดนิทรรศการวันทะเลโลกปากนคร
มิถุนายน 27, 2560